IRF4 Transkripsiyon Faktörünün Tek Başına ve Birlikte Etki Gösterdiği Epigenetik İnhibitörlerle Melanom Tümörleri üzerindeki Etkisinin in vivo Araştırılması

Proje Özeti: 

IRF4 transkripsiyon faktörü, bağışıklık kanserlerinde ve normal deri hücrelerinde önemli roller oynamaktadır. Çalışmalarımız, IRF4’ün melanom hücreleri için de önemli olduğuna işaret etmektedir. Sürmekte olan bir projemiz IRF4’ün epigenetik faktörler ile ilişkisine in vitro odaklanmaktadır.

Kodu: 
21BM4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte