İşaret Dilleri Kaynak Bilgisi Modeli: Türk İşaret Dili Işığında İşaret Dizgelerini Betimleme ve Çözümleme Yöntemleri

Kodu: 
111K314
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı