İyonik Sıvı Filmi ile Kaplanmış Au/SrTiO3 ve Pt/SrTiO3 Fotokatalizörlerinin Geliştirilmesi ve Suyun Fotokatalitik Ayrıştırılmasında Test Edilmesi

Kodu: 
217M528
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı