İyonik Sıvı Ortamında Destekli Metal Oksit Katalizörlerin Elektronik ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi

Kodu: 
121Z092
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı