Kan Reolojisi ve Elastik Damar Modellerinin Atardamar Tıkanıklığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Proje Özeti: 

Daralma olan bir arterde kan akışı literatürde çok sayıda sayısal ve klinik çalışmalara konu olmuştur. Hemodinamik simülasyonlar tıkanıklığın ciddiyetini gözlemlemek, stent tasarlamak ve postoperatif hastaları incelemek için kullanılmaktadır. Bu simülasyonlarda, kan akışı için Newtonyen bünye modeli, rijit damar duvarı ve idealleştirilmiş aksimetrik stenoz geometrisi gibi basitleştirmeler yaygın olarak uygulanmaktadır.

Kodu: 
18A06P4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı