Katılımcı Tasarım Sürecinin Okul İklimi ile İlişkisi

Proje Özeti: 

Projenin amacı okul ve öğrenme ortamlarının güçlendirilmesi sürecinde tasarımcılar ve kullanıcılar arasında yaşanan barışcıl ve demokratik sürecin ve süreç sonucundaki iyileştirmenin okul iklimi ile ilişkisini araştırmaktır. Katılımcı Tasarım Süreci (KTS), diyalog yollarını açarak hem tasarımcılar hem de kullanıcılar arasındaki iletişimi başlatmak ve güçlendirmek hem de okul içindeki aktörlerin birbirleriyle olan iletişimini kuvvetlendirmek, birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarını anlayabilmelerini ve uzlaşmacı yaklaşım yoluyla ortak görüş oluşturulmasını sağlayabilmektir. 

Kodu: 
17D01P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı