Kuzey Anadolu Fayı Batı Kollarındaki Tektonik GPS Hız Alanının Güncellenmesi

Proje Özeti: 

Yeryüzündeki en aktif fay zonlarından biri olan KAFZ üzerinde 1972’den beri deprem süreçlerini anlamaya yönelik jeodezik çalışmalar yapılmaktadır. BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı, bu bölgedeki çalışmalarına 1987 yılında başlatmıştır. 1990 yılından bu yana da BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (eski adı ile Araştırma Fonu) desteği ile yerkabuğu hareketlerini izleme amaçlı tamamlanan 25 proje kapsamında, biri bölgenin en sakin (İznik), diğeri en aktif (Sapanca) sismik hareketliliğe sahip kısımlarında ve bir diğeri de fay hattının ikiye ayrıldığı yerde (Akyazı) 3 adet mikrojeodezik ağ kurulmuş, yersel yöntemlerle gözlemler yapılmış, bu ağlar GPS teknolojisiyle birbirlerine ve diğer önemli jeodinamik amaçlı GPS ağlarına  ağlanmışlardır 

Kodu: 
19TP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı