Marmara Bölgesi'nde Yenilikçi Veri Üretim Modelleri ile Nicel ve Nitel Deprem Risk Analizlerine Dayalı Kentsel Dayanıklılık Stratejilerinin Geliştirilmesi

Kodu: 
121M831
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte