Mikroyosun ve Siyanobakterilerde Fotoototrofik Hidrojen Üretiminin Sistem Seviyesinde Karakterizasyonu

Kodu: 
115Y163
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı