Mixed Modernities: American and Greek Literatures in an Age of Transition

Proje Özeti: 

Bu kitap projesi on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başındaki Amerikan ve Yunan edebiyatının karşılaştırmalı bir incelemesidir. Edebiyatta natüralizm ile açıklık ve kapalılık temalarını modernite ve gelenekselligin etkileşimi çerçevesinde incelemektedir.

Kodu: 
19B04SUP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte