NiTi sekil hafızalı alasımın gerilim altında martensitik faz dönüsümünün mikromekanik modellenmesi

Kodu: 
118C373
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı