Paket Sınıflandırmada Spektral ve Entropi Yaklaşımları

Proje Özeti: 

Ağ üzerindeki kullanıcıların uygun bir şekilde iletişimini sağlamak ve analizlerini yapabilmek, ağ öz kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesini ve planlanması sağlamak, ağ trafiğinin yasal olarak izlenmesini, ağ üzerindeki anormalliklerin ve saldırıların tespitini gerçekleştirmek için yaygın şekilde kullanılan paket sınıflandırma teknikleri için özgün olarak spektral ve entropi yaklaşımlarına dayanan yöntemler geliştirilecektir.

Kodu: 
21AP5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı