Polietilenoksit Aşılı Stiren-Etilen-Butilen-Stiren Blok Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sert Termoplastiklerde Toklaştırıcı Olarak Kullanımı

Proje Özeti: 

Bu çalışmada yeni bir ikili çekirdek-kabuk “dual core-shell” tipli güçlendirici-toklaştırıcı –uyumlaştırıcı nın aşı polimerizasyonu ile sentezi, karakterizasyonu ve polistiren gibi sert (rigid) termoplastiklerdeki performansının irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Kodu: 
18B05P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı