Radarlar ve Hassas Yükler İçin Ağır Yük İHA Tasarım ve Prototipleme

Proje Özeti: 

Günümüzde, dronlarda görsel verinin yetersiz kaldığında kullanılabilen sentetik açıklık radarı (SAR) ile ilgili çalışmalarda, toplanan veriler çevrim dışı işlenmekte ve dolayısıyla yöngüdüm için kullanılamamaktadır. Bu projede, özgün olarak geliştirilen SAR platformu dronun üzerinde kullanılarak, daha esnek ve mevcut koşullardan az etkilenerek, gözlem yaparak bilgi toplamasını sağlayan bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Kodu: 
21AM7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte