Removal of Micropollutants From Drinking Water by Granular Activated Carbon (GAC)

Proje Özeti: 

Projenin amacı, içme suyunda mikrokirletici düzeyinde bulunan pestisitlerin granüler aktif karbon kullanılarak gideriminin araştırılmasıdır. Önce kesikli reaktörler kullanılarak, adsorpsiyon ve biyolojik ayrışmanın pestisit giderimindeki kombine etkisi araştırılacaktır. 

Kodu: 
19Y00D5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı