In-Soil Tensile Strength and Behaviour of Geosynthetic Reinforcements

Proje Özeti: 

Örgülü geotekstiller, örgüsüz geotekstiller ve geogridler gibi geosentetik malzemeler zemin yapılarında donatı olarak yaygın oalrak kullanılmaktadır. Geosentetik donatılı zemin yapıları tasarlanırken çekme dayanımı ve rijitliği geosetnetik donatıların en önemli özellikleri olmaktadır.

Kodu: 
18A04D4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı