Tek Aşamalı CO2-DME Dönüşümü için Etkin Katalizörlerin Geliştirilmesi

Proje Özeti: 

Proje önerisi, CO2’nin tek aşamalı hidrojenasyon ile dimetil etere (DME) dönüşümü için katalizör geliştirme çalışmalarını içermektedir. Amaç CO2-DME dönüşümü için su buharı kaynaklı deaktivasyon olaylarına dirençli katalizörler sentezlemek, bunları gerçekçi reaksiyon koşullarında incelemektir. Katalizör geliştirme odaklı proje önerisi, süreç yoğunlaştırma odaklı TÜBİTAK projesini tamamlayıcı niteliktedir.

Kodu: 
21A05M7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte