Türk Ailelerinde Ebeveynlerin Evlilik İlişkisinin Kalitesi, Ebeveynlik Davranışları ve Ruh Sağlıklarının Çocukların Öz-kaynaklarına ve Gelişimsel Sonuçlarına Etkileri

Yürütücüsü: 
Kodu: 
15562
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte