Türkiyenin Litosferik Yapısı

Proje Özeti: 

KRDAE Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin işletmekte olduğu, geniş-bantlı sismometre kayıtları ve Anadolu-Ege bölgesi sismik görüntüleme (SIMBAAD) deneyi verileri kullanılarak; kabuk ve üst manto yapısına ilişkin çeşitli parametreler (kabuk kalınlığı ve Vp/Vs oranı) alıcı fonksiyon, H-K yöntemleri ile hesaplanacak, hesaplanan parametrelerinin doğruluğu komşuluk algoritması (NA) kullanılarak test edilecektir.

Kodu: 
19TP7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte