Yeni bir Düşük Maliyetli Alifatik Bifonksiyonel Katyonik Başlatıcının Alil Telekelik Poliizobutilen Sentezinde Kullanımı ve Ürünlerin Karakterizasyonu

Proje Özeti: 

Bu projede, düşük maliyetli ve ticari olarak kolay ulaşılabilecek özellikte olan 2,5-dimetil-3-hekzin-2,5-diol'ün (DMHD), dialil telekelik poliisobütilen sentezinde, yeni bir alifatik katyonik başlatıcı olarak kullanılması planlanmaktadır. Ürünler, sentetik sürecin her bir aşamasında, NMR, FTIR ve GPC teknikleri yardımıyla karakterize edilecektir.

Kodu: 
21BP9
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte