Rekombinant E.Coli ile restriksiyon enzimi üretiminin modellenmesi

Kodu: 
01A0502
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı