Sabuncu, Z., “Eski Türk edebiyatında güneş motifi üzerine bir inceleme” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, I, 289-299, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: