Sağ-Erdem, S., Altınbaş-Özpınar, G., Türker-Saçan, M., “1,3,4-tiadiazol-2-tion ve oksijenli türevlerinin Aromatikliklerinin Araştırılmasında DFT Hesaplamaları ve Temel Bileşen Analizi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: