Şahin, D., "Breedıng Status and Nest Characterıstıcs of Rose-Rınged (Psıttacula Kramerı) and Alexandrıne Parakeets (Psıttacula Eupatrıa) in Istanbul's Cıty Parks", Applied Ecology and Environmental Research, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: