Sart, H., Ala, H., Yazlık, Ö., Yılmaz, F., Bozkurt, H., “Türkiye kaynaştırma eğitiminde nerede? Eğitimciye Öneriler”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiriler Kitabı, H. Atılgan, İ. Çınar (Derleyenler), 216-217, İnönü Üniveristesi Eğitim Fakültesi, Pegem Yayıncılık, Malatya, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: