Sayısal Ekranların Görüntü İşleme Yardımıyla Göz Kırılma Kusurlarını Telafi Edecek Biçimde Ayarlanması

Yürütücüsü: 
Kodu: 
19A02P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte