Şaylı, Ö., Akdemir, A., Ataklı, Y., Emir, U.E., Çıtlak, P.Ö., Cengiz, L.S., Akın, A., “Kaslardaki oksidatif metabolizma farkının işlevsel yakın kızıl ötesi spektroskopisi ile incelenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: