Şaylı, Ö., Uzun, S., Akın, A., Çotuk, B., “Emgaly.1: grafik kullanıcı ara yüzlü yüzeyel elektromyografi inceleme yazılımı”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: