Saysel, A.K., “İnsan kaynaklı iklim değişiminin dinamiği: Kamu eğitimi için öneriler”, Uluslararası İklim Değişimi ve Çevresel Etkileri Konferansı Bildiriler Kitabı, 183-186, Konya, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: