Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Yönetim kurulu özelliklerinin uluslararasılaşma performansı üzerindeki etkisi”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, Eskişehir, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: