Şengül, M.A., Poyraz, S.A., Özvan, A., Tapan, T., Kalafat, D., “25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce depremi fay mekanizması çözümlerinin saha verileri ile karşılaştırılması”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı, ATAG 13, Bildiri Özetleri Kitabı, 50, ÇOMÜ, Çanakkale, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: