Sıkı Dizilimli Hegzagonel Yapısal Metallerde Temel Deformasyon Fiziğinin Çok Ölçekli Tam Saha Gerinim Ölçümleriyle Yük Altında Incelenmesi

Kodu: 
114M215
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı