Solmaz, B., Özyurt, M.G., Ata, D.B., Akçimen, F., Shabsog, M., Türker, K.S., Alçık, H., AlgIn, O., Başak, A.N., Özgür, M., Çavdar, S., “Assessment of the CorticospInal Fiber Integrity in Mirror Movement Disorder“, Journal of ClInical Neuroscience, 54, 69-76, 2018.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Indexi: 
Yayın Türü: