SOSYAL POLİTİKA FORUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(2004)

Çalışmalarını disiplinlerarası bir yaklaşımla sürdüren Merkez; yoksulluk, sosyal dışlanma, sosyal güvenlik, emek piyasası, sendikalar ve sağlık gibi sosyal politika alanlarında bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Merkez'in araştırma faaliyetlerinde benimsediği yaklaşım, sosyal politika süreçlerini, ekonomik, siyasi ve sosyal boyutları ile dikkatte alan bir yaklaşımdır. Yürütülen araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, Avrupa ve Türkiye'deki sosyal reform süreçlerinin yakından izlenmesi, Merkez bünyesinde Türkiye'yi Avrupa sosyal alını içinde konumlandırmaya yönelik olarak yürütülen sürekli bir faaliyet oluşturur.

Merkez Müdürü: 
Doç.Dr. Umut Türem
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, Kat Otoparkı Binası, No: 119, 34342, Bebek, İstanbul
E-Posta: 
umut.turem@boun.edu.tr, spf@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 65 80
Faks: 
+90 212 287 17 28
Merkez Faaliyet Raporu: