Sterik Engelli, Aksiel Kiral Heterohalkasal Bileşikler: Sentez, Rasemizasyon Barierleri ve Kiral Ligendlere Dönüşüm Tepkimeleri

Kodu: 
08B506D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı