Süleyman, H., Çaktı, E., “Path and Site Parameters Estimated from IERREW Data”, 2nd International Disaster and Resilience Congress, 13-15 Ekim 2020, Eskişehir, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: