Sümer, E., Şengöz, M., Öztürk-Işık, E., "Assocıatıon of Radiomics Based Tumor Shape Irregularity Measures and Gamma Knife Dose Planning Indices In Vestibular Schwannomas", Neuro-oncology, 22, 160-161, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: