SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2007)

Merkez, disiplinler arası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için sürdürülebilir kalkınma ve ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde yenilikçi teknoloji transferi sağlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı esaslı çeşitli kurum ve kuruluşlar Merkeze desteklerini belirtmiş ve temsilcilerini görevlendirmişlerdir. Merkezin amaçları: Sürdürülebilir kalkınma kapsamına giren konularda uygulamalı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek. Temiz üretim için teknoloji desteği sağlamak; üretim ve hizmet sektöründe verimliliği artırmak, kaynak girdilerini ve kimyasal tüketimini azaltmak, daha az atık oluşturmak, ve en önemlisi çevreye olan riskleri azaltmak. Sürdürülebilir üretim ve tüketim konularını teşvik etmek ve geliştirmek için politika ve yönetmelikler kapsamında karar verici mekanizmalar, sanayi ve ilgili sektörlerde tanınmış uzmanlar ile akademik ve araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar, ağ ve işbirlikleri kurmak. Bir kurumun ürün, süreç ve hizmetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerini azaltmak için, daha verimli teknoloji ve üretim sistemleri kullanarak, kaynak ve kimyasal tüketiminde ve/veya tüm yaşam döngüsü aşamasında üretilen atık ve emisyonlarında azalma sağlamak.

Merkez Müdürü: 
Prof.Dr. Nilgün Cılız
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hisar Kampüs, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
cilizn@boun.edu.tr, sdcpc@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 46 23, +90 212 359 48 37
Faks: 
+90 212 257 50 33
Merkez Faaliyet Raporu: