İş Süreçleri Yönetimi Yazılımlarının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Kodu: 
08N302
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı