Tabakoğlu, Ö., Topaloğlu, N., Gülsoy, M., "Deri Kaynağında farklı laser aktarımı modalitelerinin araştırılması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: