Talay, S., Dündar, G., “Sigma delta çeviriciler için bir seğirme modeli”, 12. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 371-374, Kuşadası, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Türü: