Taylan, E., M., “Görünüş ve nicelik kesişiyor: Daha neler”, 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileriler Kitabı, M. Sarı, H. Nas (Derleyenler), Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Türü: