TELEİLETİŞİM VE ENFORMATİK TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2013)

Merkezin faaliyet alanları, TAM Proje’nin hedeflediği alanların daha genişletilmiş ve disiplinler arası araştırma gerektiren,Teleiletişim, bilgisayar iletişimi, bilgisayar sistemleri ve ağları, Internet, telsiz ve gezgin ağlar, algılayıcı sistemler ve ağlar, nano-ağlar, bilgisayar ve ağ güvenliği, uydu iletişim sistemleri, yazılım mühendisliği, işletim sistemleri, dağıtık sistemler, gerçek zamanlı sistemler, gömülü sistemler, yapay zeka, algısal zeka, doğal dil işleme, robot bilimi, görüntü işleme, konuşma işleme, akıllı sistemler, karmaşık sistemler ve ağlar, sosyal ağlar ve çok etmenli sistemler alanlarında temel araştırmalar ile bunların uygulamalarını da kapsayan bilgi sistemleri, e-devlet, e-ticaret, gezgin uygulamalar, telematik, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı afet yönetimi, uzaktan eğitim, biyo-enformatik, medikal enformatik, medikal karar destek sistemleri, sağlık ağları, e-sağlık ve tele-sağlık gibi enformatik teknolojileri alanlarında en yeni teknolojilerin araştırılması ve uygulamaya konulması amacıyla disiplinlerarası araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmaktır.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Tuna Tuğcu (Merkez Müdürü Vekili)
İletişim: 
Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, TETAM Binası Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Kandilli, 34684 İSTANBUL
E-Posta: 
akarun@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 216 516 3500
Faks: 
+90 212 265 63 57
Merkez Faaliyet Raporu: