TELEİLETİŞİM VE ENFORMATİK TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2013)

Merkezin faaliyet alanları, TAM Proje’nin hedeflediği alanların daha genişletilmiş ve disiplinler arası araştırma gerektiren,Teleiletişim, bilgisayar iletişimi, bilgisayar sistemleri ve ağları, Internet, telsiz ve gezgin ağlar, algılayıcı sistemler ve ağlar, nano-ağlar, bilgisayar ve ağ güvenliği, uydu iletişim sistemleri, yazılım mühendisliği, işletim sistemleri, dağıtık sistemler, gerçek zamanlı sistemler, gömülü sistemler, yapay zeka, algısal zeka, doğal dil işleme, robot bilimi, görüntü işleme, konuşma işleme, akıllı sistemler, karmaşık sistemler ve ağlar, sosyal ağlar ve çok etmenli sistemler alanlarında temel araştırmalar ile bunların uygulamalarını da kapsayan bilgi sistemleri, e-devlet, e-ticaret, gezgin uygulamalar, telematik, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı afet yönetimi, uzaktan eğitim, biyo-enformatik, medikal enformatik, medikal karar destek sistemleri, sağlık ağları, e-sağlık ve tele-sağlık gibi enformatik teknolojileri alanlarında en yeni teknolojilerin araştırılması ve uygulamaya konulması amacıyla disiplinlerarası araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmaktır.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Lale Akarun
Web Sitesi: 
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kandilli Kampüsü, TETAM Binası, 34684, Kandilli, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
akarun@boun.edu.tr, feyza.celebi@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 68 58, +90 216 516 35 01, +90 216 516 35 00
Merkez Faaliyet Raporu: