Temsil Krizi: Türkce Romanlarda Örtülü Kadın Tipolojileri=Crisis of Representation: Typologies of the Women in Hijab in Turkish Novels

Kodu: 
18B10D2
Yürütücüsü: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Yürürlükte