Terzioğlu, D., “Bir tercüme ve bir intihal vakası: İbn teymiyye’nin siyasetü’ş-şeriyye’sini Osmanlıca'ya kim(ler) nasıl aktardı?”, Journal of Turkish Studies in Memoriam Şinasi Tekin /Türklük Bilgisi Araştırmaları, Şinasi Tekin Hatıra Sayısı, 31, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: