Tetik, T., Malcıoğlu, F.S., “Tarihi Yarımada’nın (İstanbul) Yerel Zemin Davranışı”, VI. International Earthquake Symposium Kocaeli (IESKO), Bildiriler Kitabı, F. Sertçelik (Baş Editör), 180, Kocaeli: KÜV Yayınları, Kocaeli, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: