Tetik, T., Tanırcan, G., “Ampirik Fourier Genlik Modeli’nin Türkiye’deki Son Depremler ile Uyumu Üzerine Bir Çalışma”, Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: