Tezcan, S.S., Ergün, G., “Antalya için ulaşım alt yapısı önerileri”, Antalya Yöresinin İnşaat Sorunları Kongresi Bildiriler Kitabı, A. Koçak (Derleyen), 2, 439-452, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: