Titreşim Yalıtımında Kullanılmak Üzere Atalet Artırımı Yöntemiyle Fonon Bant Aralıkları Gösteren Yapıların Analizi ve Tasarımı

Kodu: 
110M663
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı