Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Borç Yönetimi - Düyûn-ı Umumiyye 1879-1991, M.H. Sağlam (Derleyen), IX-XXVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: